Interview door Per Bos, stoomwebmaster met Marco Westland, voorzitter Dordt in stoom

Waarom een Stoomlezing?

Stoom heeft met kolen en later olie gezorgd voor een complete energietransformatie. Dat proces duurde meer dan een halve eeuw en er was ook toen veel weerstand tegen de verandering. Ik vroeg me af of we iets kunnen leren van die eerdere energietransities en kwam terecht bij historicus en stoomliefhebber Maarten van Rossem.

Je hebt het over de eerste Stoomlezing. Komen er meer dan?

Ik hoop het wel, want stoom is echt niet alleen nostalgie. Dat mag beslist blijven en daar ligt onze kracht, maar om het evenement te behouden lijkt het mij nuttig om Dordt in Stoom te plaatsen in het bredere begrip energie. Stoom is immers nog volop aanwezig in de procesindustrie en bijvoorbeeld in producten als stoomovens en stoomreinigers.

Denk je daar nieuwe sponsors te vinden?

Bedrijven sponsoren ons nu vooral omdat het evenement aandacht vestigt op techniek, heel belangrijk in onze maakregio. Bedrijven haken helaas ook af omdat ze een duurzamer imago nastreven. Om die sponsors te behouden is het goed om als evenement zelf die duurzaamheid bespreekbaar te maken.

Zijn er dan al bedrijven die daarop inhaken?

Jazeker en ze komen met aansprekende voorbeelden van energietransitie. Daarover hoor je te weinig en daar mogen we best trots op zijn en hoop uit putten dat we, ook al duurt het lang, de omslag naar CO2 neutraal kunnen maken.

Is er al een onderwerp voor de volgende Stoomlezing?

Nog niet, maar je kunt denken aan voedselbereiding waar heel veel stoom wordt gebruikt tot en met stoomturbines in energiecentrales. Voor al die sectoren moet het, door de Stoomlezingen, interessant blijven om een nostalgisch evenement als Dordt in Stoom te blijven sponsoren.