Dordt in Stoom door de jaren heen (1)

1984

Binnen het comite Oranjedag wordt gesproken over activiteiten op Koninginnedag in het centrum. Het jongste bestuurslid, Frank van der Vorm, wil publiek naar de binnenstad trekken met een stoomtrein. Het comite stelt f 7.500,- beschikbaar voor Koninginnedag 1985 …

Toen was stoom nog heel gewoon
(foto >)

Vanaf de voetgangersbrug aan de Dubbeldamseweg werd op een winterdag rond 1930 deze prachtige foto gemaakt van een vertrekkende trein richting Breda. De loc is uit de serie 2100; op het middenspoor staat een 3700-serie. Links de veelading voor het voormalige slachthuis aan de Markettenweg. De eerste keer bij Dordt in Stoom ’85 vertrokken de treinen vanaf die plaats. Rechts de draaischijf, waterkolom en het kolenpark. Op de plaats van de draaischijf staat nu een houten schaftlokaal voor buschauffeurs.
(Foto: coll. Jens van der Vorm)

Samen met Jens van der Vorm (inderdaad, de broer van Frank) wordt nagedacht over dit idee. Beide Dordtenaren hebben van jongs af aan een passie voor stoomtreinen.

De Wolwevershaven in de twintiger jaren
(< foto)

Dordrecht was toen een van de grootste sleepboothavens in ons land. Het rivierverkeer naar Antwerpen en Rotterdam splitste zich voor het Groothoofd. Toentertijd hadden de vrachtschepen op de Rijn nog geen eigen motoren. Alles werd gesleept of gezeild. Bijna alle stoomslepers verdwenen in de zestiger jaren naar de sloop.
(
Foto: coll. Jens van der Vorm)

Maar een trein kan alleen op rails rijden en die liggen er niet in de binnenstad. Om de hoge kosten te dekken moet er zinvol vervoer worden aangeboden, omdat publiek niet “van niets naar nergens” wil rijden. Bovendien moest de trein pendelen om voldoende betalende reizigers te kunnen verwerven.

Dordt in Stoom, heel gewoon…
(foto >)

Een winterplaatje, ergens tussen 1920 en 1934, van een vertrekkende 1700 naar Rotterdam. Opgenomen vanaf de voetgangersbrug waar nu de Krispijntunnel ligt. In 1934 werd de spoorlijn naar Rotterdam electrisch, maar op de foto zijn nog geen masten en draden te zien.
(
Foto: coll. Jens van der Vorm).

De spoorlijn die aftakt naar de Staart bood mogelijkheden naar een tentoonstelling in de Merwehal te rijden. Via het Wantij kon het publiek dan met (stoom-) boten terug naar de binnenstad varen.

 Paardentram
(< foto)

De Dordtse paardentram herleefde in 1985, helaas zonder rails. Rond 1910 was dit het beeld dat H.J. Tollens vastlegde in de Wijnstraat.
(Foto: H.J. Tollens).

In oktober 1984 werd de Stichting Dordt in Stoom opgericht. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester werden gebroederlijk vervuld.

Na gesprekken met de toenmalige directeur van de Dordtse VVV, meestal vertegenwoordigd door de adjunct Erik Zindel, met het ondernemersechtpaar Piet en Jacky Bos, met André Wijbenga van de Dordtse Reddingsbrigade, met Marco Westland van de Gemeente Dordrecht en Siebe Huizinga van de Kamer van Koophandel, bleek het idee ook op de medewerking te kunnen rekenen van deze enthousiaste Dordtenaren …

(foto >)

De eerste keer dat het bestuur van de Stichting Dordt in Stoom de plannen ontvouwde, was in 1984 aanleiding voor dit vrolijke portret op de trap van het VVV-kantoor.

V.l.n.r.: de heren Jansen (VVV), Westland (Gemeente Dordt), Jens van der Vorm (secretaris / penningmeester), Zindel (VVV), Frank van der Vorm (voorzitter) en Bos.

Het waarschuwingsbord van de stoomtrein is helaas tijdens een van de latere evenementen ontvreemd.
(
Foto: Rinie Boon)

Lees verder >

Bedankt!

Dordt in Stoom 2022 is georganiseerd door de Stichting Dordt in Stoom en vooral mogelijk gemaakt met de steun van:

AA Lease
Ames
Bezemer Group Holland
Dordrecht Marketing
DuPont de Nemours
Jumbo food markt
Kooiman Marine Group
Mobi Groep bv
Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht
Rijnmond Logistics
Van der Wees
Koninklijke van Twist
Sponsor Zeehaven Bedrijf Dordrecht - Stevedores

Boskalis Baggerbedrijf
Dolderman
HVC Dordrecht
LGI Logistics Group Netherlands
Neptune Marine Services
Netwerk
Van der Straaten Aannemingsbedrijf
Waterbus/Blue Amigo


AESensors, Aksa Power Generation Europe, Baggerbedrijf De Boer, Bunkerstation Delta Dordrecht, Collé Rental & Sales, Duurzaamheidsfabriek, Hef en Hijs Dordrecht, Heijne Rijen, Horeca Binnenstad (Café Groothoofd, Café Rest. Jongepier, Downtown Dordrecht, Klandermuelen, Café Rest. Merz, Finn’s Dordrecht, Lef Dordrecht, Rest. ’t Magazijn, ’t Bevertje, Heeren van de Vis (markt), Erica Bloemenkraam, Harry’s Notenbar)), Krohne Altometer, Lexlab, Cinema The Movies Dordrecht, Noppen Loodgietersbedrijf, De Ruiter Staalkabel, Van Pelt Ontwikkelt, De Vries Werkendam, Zock Design, ZPress,

bedrijven, organisaties en privépersonen, die bijdragen aan de Shantymuziek, de Vlootschouw, de deelnemers aan de Vlootschouw en last but not least …

de Dordtse Reddingsbrigade, de vele vrijwilligers en de inwoners van de binnenstad die hun medewerking verlenen!