Ook ‘Dordt in Stoom’ wordt geconfronteerd met de gevolgen van de Brexit. Waar in voorgaande edities van het evenement de Engelsen een belangrijke inbreng hadden, is deze nu gereduceerd tot bijna nul.

Probleem zit ‘m in de keuring van de stoommachines. De keuring van de Engelse machines is niet meer geldig in de EG en dus niet bij ‘Dordt in Stoom’. Niet dat deze nu anders is dan voor de Brexit…maar zo zijn de regels. Nu stoommachines uit Engeland de oversteek laten maken met het risico dat zij afgekeurd worden op basis van de EG regels, is te riskant en te kostbaar.

Gelukkig heeft één van de keuringsinstanties in Nederland, Vinçotte, een oplossing bedacht.
Zij bekijken de keuringspapieren van de Engelsen en vergelijken deze met de EG eisen. Dat is een hoop papierwerk, dat eerst door de Engelse deelnemers bijeengebracht moet worden en niet iedereen heeft daar zin in en tijd voor.
Is de uitslag van de vergelijking positief, dan kunnen de stoommachines overkomen en worden zij hier voorafgaand aan ‘Dordt in Stoom’ alsnog aan een (korte) keuring onderworpen.

Hoeveel Engelsen nog gebruik kunnen maken van deze oplossing van Vinçotte is nog niet duidelijk. Door de Corona zijn ook veel machines in England niet gekeurd en dat moet eerst gebeuren alvorens Vinçotte de procedure kan opstarten. Mocht het niet voor deze editie lukken, dan hebben we in ieder geval mogelijkheden voor de volgende editie!